Dokumenty

 

Regulamin świadczenia usług

 

Regulamin świadczenia usług

 

 

Cennik świadczenia usług

 

Cennik świadczenia usług

 

 

Inne dokumenty

 

Wzór umowy

 

Zgoda właściciela na zawarcie umowy abonenckiej

 

Zlecenie podłączenia usługi

 

Zgoda właściciela na przepisanie umowy

 

Zgoda właściciela na zwarcie umowy w imieniu właściciela

 

 

Rezygnacja z usług

 

Rezygnacja z usług - Internet

 

Rezygnacja z usług - Telewizja kablowa

 

Rezygnacja z usług - Telewizja cyfrowa

 

 

Czasowe zawieszenie usług

 

Czasowe zawieszenie usługi - Internet

 

Czasowe zawieszenie usługi - Telewizja kablowa