Dokumenty

 

Regulamin świadczenia usług

 

Regulamin świadczenia usług

 

 

Cennik świadczenia usług

 

Cennik świadczenia usług

 

 

Inne dokumenty

 

Wzór umowy

 

Zgoda właściciela na zawarcie umowy abonenckiej

 

Zlecenie podłączenia usługi

 

 

Rezygnacja z usług

 

Rezygnacja z usług - Internet

 

Rezygnacja z usług - Telewizja kablowa

 

Rezygnacja z usług - Telewizja cyfrowa

 

 

Czasowe zawieszenie usług

 

Czasowe zawieszenie usługi - Internet

 

Czasowe zawieszenie usługi - Telewizja kablowa