Internet - Konfiguracja połączenia

 

Windows XP / Windows 2000

 1. Otwórz okno Połączenia sieciowe, klikając przycisk Start, a następnie polecenie Panel sterowania. Kliknij Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij pozycję Wyświetl połączenia sieciowe.
 2. Gdy pojawi się okno Panelu sterowania, kliknij opcję jako "Przełącz do widoku klasycznego". Kliknij dwukrotnie ikonę "Połączenia sieciowe".
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, które chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 

 

net

Okno dialogowe Właściwości: Protokół internetowy  (TCP/IP) 1. W obszarze To połączenie wykorzystuje następujące składniki kliknij opcję Protokół internetowy (TCP/IP),a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Określ ustawienia adresu IP dla protokołu TCP/IP, wykonując następujące czynności:
  • Kliknij opcję "Uzyskaj adres IP automatycznie".
 3. Określ ustawienia adresu serwera DNS, wykonując następujące czynności:
  • Kliknij opcję "Uzyskaj adres DNS automatycznie".

 

 

Windows Vista / Windows 7

 1. Otwórz okno Połączenia sieciowe, klikając przycisk Start, a następnie polecenie Panel sterowania. Kliknij Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij pozycję Wyświetl połączenia sieciowe.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, które chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 3. Kliknij kartę Sieć. W obszarze To połączenie wykorzystuje następujące składniki kliknij opcję Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4),a następnie kliknij polecenie Właściwości.

ustawienia_vista1 

Okno dialogowe Właściwości połączenia sieciowego


 1. Określ ustawienia adresu IP dla protokołu IPv4, wykonując następujące czynności:
  • Kliknij opcję "Uzyskaj adres IP automatycznie".
 2. Określ ustawienia adresu serwera DNS, wykonując następujące czynności:
  • Kliknij opcję "Uzyskaj adres DNS automatycznie".

ustawienia_vista2 

Okno dialogowe Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)